Kyläyhdistys

 

Paakkolan kyläyhdistys osana maan kylätoimintaa 

 

Kuluvan vuoden 2023 toimintaa & uuden ideointia

  • Toimintasuunnitelmaan voi tutustua tämän sivun lopussa olevan tiedoston avaamalla ja kylätalon perusparannuksesta voit lukea välilehdellä "Kylätalo Suvantola, toiminta ja vuokraaminen"

Kyläyhdistyksen toiminnan painopisteenä ovat vuonna 2023 kylän ja kyläyhdistyksen toiminnan monipuolistaminen. Uutta toimintaa pyritään kokeilemaan ja kehittämään, jotta kylätalolle saadaan lisää käyttöä toimimaan kyläläisten talona. Tarkoituksena on järjestää  karaokeiltoja, teemallisia tiedotus- ja koulutustilaisuuksia (esim EA-koulutus, kodinturva, paloturvallisuus, palo- ja pelastusharjoitukset, sähköinen asiointi). 

Tammikuussa käynnistyi yhteistyössä Kivalo-opiston kanssa "Tarinasta teatteriksi" - harrastusryhmä opettaja Päivi Kolmosen ohjastamana, Mukana on 12 osallistujaa ja lisää kurssilaisia mahtuu mukaan. Ryhmä on rento ja voimaannuttava sisältäen vapaata porinaa ja tarinaa, aivovoimisteluna toimivia muistin, havainnoinnin ja mielikuvituksen virtitämisharjoituksia leikkimielisen ryhmäilmaisun muodossa....sekä soittoa ja laulua. Ryhmä kokoontuu torstai-iltaisin klo 18.00-19.30 kylätalolla.

 

Paakkolan kyläyhdistys osana suomalaista kylätoimintaa

Suomessa kylätoiminnan perustana on paikalliseen identiteettiin ja palveluihin liittyvät toiminnot.

Kyläyhdistykset edustavat kylissä kaikkia asukkaita. Kyläyhdistyksen rooli voi parhaimmillaan olla kylän eri yhdistysten ja toimijaryhmien yhteinen foorumi, jossa voidaan keskustella koko kylää koskettavista asioista. 

Paakkolan kylätoimikunta perustettiin 20.11.1984 teemalla "Paakkolan kylä eläväksi ja viihtyisäksi asua". Kylätoimikunta rekisteröitiin yhdistykseksi 10.2.1996 ja nimi muuttui Paakkolan kyläyhdistys ry:ksi. Yhdistyksen tarkoituksena on Paakkolan kylän asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen ajaminen, viihtyvyyden ja yhteishengen lisääminen, perinteiden vaaliminen sekä kaikinpuolisen hyvinvoinnin edistäminen kylässä.

Kyläyhdistykset ovat erityisesti 1990-luvulta lähtien alkaneet toimia enemmän kylän kehittäjinä. Yhtäältä palveluita on alettu tuottaa tai järjestellä itse, toisaalta on myötävaikutettu kylän asukkaiden asuinympäristoon ja elinoloihin. 

Tarkoitustaan Paakkolan kyläyhdistys ry sääntöjensä mukaisesti toteuttaa järjestämällä  tapahtumia ja juhlia, tiedotus- tai koulutustilaisuuksia, talkoita, antamalla lausuntoja ja tekemällä aloitteita ja anomuksia sekä esityksiä viranomaisille - eli toimimalla kyläläisten parhaaksi. Kyläyhdistys ylläpitää toiminnan paikkoina kylätalo Suvantolaa, Virkistysniemeä, uimarantaa tai tukee latu- ja ulkoilureittien ylläpitoa.

Kyläyhdistys on toiminut aktiivisesti niin kylän vakinaisten asukkaiden kuin vapaa-ajan loma-asukkaiden asuin- ja elinympäristön parantamiseksi.  Vuosien ja vuosikymmenten  varrella on monenmoista parannushanketta ja urakkaa yhteisvoimin toteutettu. Alla koosteena muutamia tärkeimpiä:

Kylällä: hiihtoladut ja ulkoilureitit,  rantatien katuvalot,nopeusrajoitus, maísemanhoidollista työtä mm jättiputken ja muiden vieraslajien torjunta jatkuvana hankkeena, sekä Virkistysniemen monikäyttöalue.

Kylätalo Suvantola ja Virkistysniemi: kylätalon perus- ja ylläpitokorjaukset varastoineen, piha-alueen parannustyöt, grillikota ja puuvaja,uimaranta ja laituri, veneenlaskupaikka, leikkikenttä varusteineen,ohjelma-/tanssilava ja P-alue. Viimeisimpänä  2022-2023 kylätalon sisätilojen täydellinen perusparannus.


Yhteistoiminta ja verkostot

Paakkolassa ja Ylipaakkolassa toimii aktiivisesti myös monien järjestöjen paikallisyhdistyksiä (esimerkkeinä Paakkolan metsästysyhdistys ry, Kitin Kaatajat- metsästysseurue, Paakkolan Maa- ja kotitalousseura ry, Ylipaakkolan Nuorisoseura ry, Tervolan museoseura ry,  Haapakummun tieosuuskunta ja Ylipaakkolan kalastusosakaskunta).

Tärkeää paikallista yhteistoimintaa on toteuttaa tapaamisia oman kylän yhdistysten ja naapurikylien kyläyhdistysten  kanssa sekä ideoida myös yhteistoimintaa alueellisen Kivalo-opiston kanssa -  tällainen kokoontuminen on toimiintasuunnitelmassa elo-shyyskuun vaihteessa 2023.

Merkittäviä kyläyhdistyksen kumppaniorganisaatioita ovat Tervolan kunta, Tervolan seurakunta, Tervolan yrittäjät ry selä kylän ja paikkakunnan yhteisöt ja yritykset. 

 

Lappilaiset kylät ry on paikallisten kyläyhdistysten tukijana ja kehittäjäkumppanina

Jo 1980-luvun lopulla perustettiin kylien edunvalvojaksi Lapin kyläasiainneuvottelukunta, joka nimettiin myöhemmin Lapin kylätoiminnaksi.

Nykyisin yhdistys on nimeltään Lappilaiset Kylät ry, joka toimii maakunnallisena kyläyhdistyksenä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia kylien kattojärjestönä, neuvonantajana ja kylätoiminnan tukijana ja kehittäjäkumppanina.

 

 

PDF-tiedostoPaakkolan kyläyhdistys ry; Säännöt 27.9.2021 alkaen. Hyväksytty PRH.pdf (111 kB)
PDF-tiedostoToimintasuunnitelma PaKy ry 2023.pdf (156 kB)
Toimintasuunnitelma v 2023, Hyväksytty syyskokouksessa 17.12.2022