Kyläyhdistys

 

Paakkolan kyläyhdistys osana maan kylätoimintaa 

 

Suomessa kylätoiminnan perustana on paikalliseen identiteettiin ja palveluihin liittyvät toiminnot.

Kyläyhdistys edustaa kylän kaikkia asukkaita. Kyläyhdistyksen rooli voi parhaimmillaan olla kylän eri yhdistysten ja toimijaryhmien yhteinen foorumi, jossa voidaan keskustella koko kylää koskettavista asioista. 

Paakkolan kylätoimikunta perustettiin 20.11.1984 teemalla "Paakkolan kylä eläväksi ja viihtyisäksi asua". Kylätoimikunta rekisteröitiin yhdistykseksi 10.2.1996 ja nimi muuttui Paakkolan kyläyhdistys ry:ksi. Yhdistyksen tarkoituksena on Paakkolan kylän asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen ajaminen, viihtyvyyden ja yhteishengen lisääminen, perinteiden vaaliminen sekä kaikinpuolisen hyvinvoinnin edistäminen kylässä.

Kyläyhdistykset ovat erityisesti 1990-luvulta lähtien alkaneet toimia enemmän kylän kehittäjinä. Yhtäältä palveluita on alettu tuottaa tai järjestellä itse, toisaalta on myötävaikutettu kylän asukkaiden asuinympäristoon ja elinoloihin. 

Tarkoitustaan Paakkolan kyläyhdistys ry sääntöjensä mukaisesti toteuttaa järjestämällä  tapahtumia ja juhlia, tiedotus- tai koulutustilaisuuksia, talkoita, antamalla lausuntoja ja tekemällä aloitteita ja anomuksia sekä esityksiä viranomaisille - eli toimimalla kyläläisten parhaaksi. Kyläyhdistys ylläpitää toiminnan paikkoina kylätalo Suvantolaa, Virkistysniemeä, uimarantaa tai tukee latu- ja ulkoilureittien ylläpitoa.

Kyläyhdistys on toiminut aktiivisesti niin kylän vakinaisten asukkaiden kuin vapaa-ajan loma-asukkaiden asuin- ja elinympäristön parantamiseksi.  Vuosien ja vuosikymmenten  varrella on monenmoista parannushanketta ja urakkaa yhteisvoimin toteutettu. Alla koosteena muutamia tärkeimpiä:

Kylällä: hiihtoladut ja ulkoilureitit,  rantatien katuvalot,nopeusrajoitus, maísemanhoidollista työtä mm jättiputken ja muiden vieraslajien torjunta jatkuvana hankkeena

Kylätalo Suvantola ja Virkistysniemi: kylätalon perus- ja ylläpitokorjaukset varastoineen, piha-alueen parannustyöt, grillikota ja puuvaja,uimaranta ja laituri, veneenlaskupaikka, leikkikenttä varusteineen,ohjelma-/tanssilava ja P-alue.

 

Kuluvan vuoden 2021 toimintaa ja uuden ideointia

  • Toimintasuunnitelmaan voi tutustua tämän sivun lopussa olevan tiedoston avaamalla

Kyläyhdistyksen toiminnan painopisteenä ovat vuonna 2021 kylän ja kyläyhdistyksen toiminnan monipuolistaminen. Uutta toimintaa pyritään kokeilemaan ja kehittämään, jotta kylätalolle saadaan lisää käyttöä toimimaan kyläläisten talona. Tarkoituksena on järjestää vaikkapa karaokeiltoja, teemallisia tiedotus- ja koulutustilaisuuksia (esim EA-koulutus, kodinturva, paloturvallisuus, palo- ja pelastusharjoitukset, sähköinen asiointi). 

Tänä vuonna toteutetaan pikku remontteja kylätalolla ja Virkistysniemessä. Kylätalolla kunnostetaan keittiötä, WC-tiloja ja piha-aluetta. Virkistysniemessä on ajankohtaista kunnostaa grillikotaa, siistiä ympäristöä ja parantaa viheraluetta.
 

Yhteistoiminta ja verkostot

Paakkolassa ja Ylipaakkolassa toimii aktiivisesti myös monien järjestöjen paikallisyhdistyksiä (Paakkolan metsästysyhdistys ry, Kitin Kaatajat- metsästysseurue, Paakkolan Maa- ja kotitalousseura ry, Ylipaakkolan Nuorisoseura ry, Haapakummun tieosuuskunta ja Ylipaakkolan kalastusosakaskunta).

Tärkeää paikallista yhteistoimintaa on toteuttaa tapaamisia oman kylän yhdistysten ja naapurikylien kyläyhdistysten  kanssa sekä ideoida myös yhteistoimintaa alueellisen Kivalo-opiston kanssa. Merkittäviä kumppaniorganisaatioita ovat Tervolan kunta, Tervolan seurakunta, kylän ja paikkakunnan yritykset.

 

Lappilaiset kylät ry on paikallisten kyläyhdistysten tukijana ja kehittäjäkumppanina

Jo 1980-luvun lopulla perustettiin kylien edunvalvojaksi Lapin kyläasiainneuvottelukunta, joka nimettiin myöhemmin Lapin kylätoiminnaksi.

Nykyisin yhdistys on nimeltään Lappilaiset Kylät ry, joka toimii maakunnallisena kyläyhdistyksenä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia kylien kattojärjestönä, neuvonantajana ja kylätoiminnan tukijana ja kehittäjäkumppanina.

 

 

PDF-tiedostoPaKY Toimintasuunnitelma v 2021.pdf (99 kB)
Toimintasuunnitelma ja kalenteri 2021 Ainakaan nyt talvikauden lähikuukausien aikana toimintaa koronaepidemian vuoksi ei voida suunnitellusti toteuttaa.
PDF-tiedostoPaakkolan kyläyhdistys ry; Säännöt 27.9.2021 alkaen. Hyväksytty PRH.pdf (111 kB)