Rekisteriseloste

PAAKKOLAN                                                        JÄSENREKISTERISELOSTE 

KYLÄYHDISTYS RY.                                           Tietosuojalaki 1.1.2019
                                                                                  Euroopan Unionin tietosuoja-asetus (General Data 
                                                                                   Protection Regulation)


1. Rekisterinpitäjä           

Paakkolan kyläyhdistys ry.

Hannu Kaarakka, puheenjohtaja

Heikki Pesonen, varapuheenjohtaja 

Marketta Ollonen, sihteeri-rahastonhoitaja 

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Jäsenrekisterinhoitaja: Marketta Ollonen, marketta.ollonen(at)gmail.com Puheenjohtaja: Hannu Kaarakka, hannukaarakka(at)gmail.com

3. Rekisterin nimi

Paakkolan kyläyhdistys ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä. Jäsenluettelon ylläpito yhdistystoiminnan, laskutuksen ja tiedotteiden toimittamista ja muuta yhteydenpitoa varten. Kyläyhdistys voi käyttää jäsenrekisterin sisältämiä tietoja toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Kyläyhdistys voi julkaista jäsenrekisterin sisältämiä tietoja sähköisenä tai kirjallisena, ellei jäsenrekisteriin kuuluva sitä erikseen kiellä.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenten nimet, osoitteet, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja jäsenmaksu- sekä karhuamistiedot. Jäsenryhmätiedot yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet sekä muut mahdolliset yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäseniltä, heidän läheisiltään ja julkisista lähteistä saadut tiedot.
Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

7. Tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan vain kyläyhdistyksen johtokunnan jäsenille taikka sen erikseen tekemällä päätöksellä yhdistyksen jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Vain kyläyhdistyksen jäsenasioista vastaavilla henkilöillä on pääsyoikeus rekisteriin atk:lla talletettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.


Rekisteriselosteen laatimispäivämäärä: 31.12.2016

Rekisteriselosteen hyväksymispäivämäärä ja hyväksyjä:

6.1.2020, Paakkolan kyläyhdistys ry. / johtokunta