Nopeusrajoituksen asettaminen yhdystielle 19575 Paakkolassa

10.5.2020

Nopeusrajoituksen asettaminen yhdystielle 19575 Ylipaakkola, Tervola
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tieliikennelain 25 §:n 1 momentin nojalla päättänyt asettaa yhdystielle 19575 Ylipaakkolan kohdalle paikallisen nopeusrajoituksen seuraavasti: Tierekisteriosoite: 19575 / 5 / 6300 - 19575 / 7 / 2500; pituus 2,7 km yleisrajoitus 80 km/h => 60 km/h
Nopeusrajoituksen perusteena on liikenneturvallisuuden parantaminen. Rajoitus tulee voimaan, kun nopeusrajoitusmerkit on asetettu tien varteen.