Sääntömääräinen syyskokous 2018

24.11.2018

Syyskokous pidettiin 24.11.2018, klo 13 kylätalolla. Kokous teki tarvitut päätökset vuoden 2019 johtokunnasta, toiminnasta, taloudesta ja kylätalon jatkosaneerauksesta.

Syyskokous hyväksyi johtokunnan esitykset vuoden 2019 talousarviosta, toimintasuunnitelmasta ja kylätalons aneeraussuunnitelmasta. Istuva ja uusi johtokunta aloittavat välittömät toimenpiteet saneeraussuunnitelman toimeenpanemiseksi, Leader-rahoituksen hakemiseksi ja kustannuslaskelmien tekemiseksi. Kokouksen päätöksen mukaisesti, saneeraus- ja laajennus saa maksaa kokonaisuudessaan maksimissaan 100 000,00 euroa.

Syyskokous valitsi vuoden 2019 johtokuntaan uusia jäseniä. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jorma Pesonen (uusi) ja Maila Jurva (jatkaa seuraavalle 2-vuotiskaudelle). Vanhoina varsinaisina jatkavat Marketta Ollonen, Heikki Pesonen ja Paavo Heikkilä. Uusiksi johtokunnan varajäseniksi valittiin Pasi Ruonakoski, Olavi Moisio ja Tuomo Juopperi (jatkaa seuraavalle 2-vuotiskaudelle). Vanhoina varajäseninä jatkavat Elsa Nikurautio ja Kauko Ylioinas. Puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin jatkamaan Janne Okk0nen. - Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille!

Ennen vuosikokousta kyläyhdistys tarjosi ruoan, joka oli maittavaa. Kiitokset keittiössä häärineille: Liisa Matilainen, Johanna Myllykoski, Marketta Ollonen ja Toini Heikkilä.