Kyläpäivään ja syyskokoukseen osallistui runsas joukko kyläläisiä

25.11.2017

Kylätalolla pidettiin ns. kyläpäivä ja sääntömääräinen syyskokous 25.11.2017. Osallistujia on runsaasti ja päivälle asetetut tavoitteet tulivat saavutetuiksi.

Paakkolan kyläpäivä aloitettiin lounasruokailulla, jonka totuttuun tapaan olivat keittiön talkoolaiset tarjolle valmistaneet. - Kiitos heti kärkeen keittiöön!

Paakkolan kyläpäivän teemana oli kylän kehittäminen. Paakkolahan on yksi Merilapin Majakka ry:n vetämän Yhtä köyttä -kehittämishankkeen pilottikylistä. Päivässä käytiin läpi toteutetun kyläkyselun anti ja keskusteltiin sen pohjalta. Lisäksi visioitiin tulevaa Paakkolaa ja sen suomia mahdollisuuksia. Kyläpäivään osallistui liki 40 henkeä. Kyläkyselyyn vastanneiden sekä nimi- ja yhteystietonsa antaneiden kesken arvottiin S-ryhmän lahjakortti, arvolaan 50,00 €. Lahjakortin voitti Kalevi Kanto Paakkolasta.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin kyläpäivän jälkeen. Kokous eteni rivakasti ja kaikki tarvitut päätökset saatiin tehdyiksi yksimielisesti.

Kyläyhdistys ryhtyy tehtyjen päätösten mukaisesti saneeraamaan kylätaloa ensi vuonna omarahoitteisesti. Saneeraus tullaan jaksottamaan useammalle vuodelle ja toteutetaan pääasiallisesti talkootyönä. 

Syyskokous valitsi ensi vuoden johtokuntaan uusia jäseniä ja varajäsenia. Kokouksen päätösten mukaisesti vuoden 2018 johtokunnan varsinaiset jäsenet ovat: Marketta Ollonen, Maila Jurva, Heikki Pesonen, Juha Kero ja Paavo Heikkilä. Varajäseninä toimivat Elsa Nikurautio, Kalevi Kanto, Tuomo Juopperi, Kauko Ylioinas ja Jorma Pesonen. Kokouksen päätöksen mukaisesti, yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Janne Okkonen. - Uusi johtokunta kiittää kyläläisiä osoittamastanne luottamuksesta!

Kokoukseen osallistui normaalia suurempi väkijoukko, määrän ollessa liki 30 henkeä. Kokouksen päätteeksi juotiin kokouskahvit.

Kiitos kaikille kyläpäivään ja syyskokoukseen osallistuneille!