Johtokunta piti kuukausikokoukseensa

20.3.2017

Kyläyhdistyksen johtokunta piti kylätalolla kokouksen, jossa käsiteltiin ajankohtaisia asioita.

Linja-autopysäkkikatokset

Tervolan kunta on lähestynyt Paakkolan kyläyhdistys ry:ta kirjeellään, koskien linja-autokatosten poistamista Paakkolasta, joita on kylässä yhteensä 10 kpl. Kirjeessään kunta perustelee katosten poistamista Lapin ELY-keskuksen päätöksellä, viitaten mm. vähentyneeseen käyttötarpeeseen.

Kirjeessään Tervolan kunta on maininnut, että se voi halutessaan ottaa alueen katoksia haltuun ja ylläpitää sekä hoitaa niitä Lapin ELY-keskuksen ohjeiden mukaisesti. Samalla kunta tiedusteli kyläyhdistyksemme mielipidettä alueen linja-autopysäkkikatoksien säilyttämisestä/poistamisesta ja siitä, että olisiko kyläyhdistys valmis huolehtimaan pysäkkien ylläpidosta? 

Paakkolan kyläyhdistys ry:n johtokunta on käsitellyt asian 20.3.2017 olleessa kokouksessaan ja päättänyt esittää Tervolan kunnalle seuraavaa:

  • Kaikki Paakkolassa olevat linja-autopysäkkikatokset on säilyttävä ja niiden hoidosta sekä ylläpidosta vastuu kuuluu ensisijaisesti kunnalle.
  • Toissijaisesti katosten sijainnista ja määrästä voidaan tarvekartoituksen jälkeen neuvotella, muttei tässäkään tapauksessa hoito- ja ylläpitovastuu voi kuulua kyläyhdistykselle.
  • Mikäli kunta on valmis korvaamaan katosten hoito- ja ylläpitokustannukset kyläyhdistykselle täysimääräisesti, voidaan asiasta neuvotella erikseen.
  • Mikäli pysäkkikatokset poistetaan Lapin ELY-keskuksen toimesta, ilman, että Tervolan kunta on niitä päättänyt hoitaakseen ja ylläpitääkseen ottaa, ilmoittaa Paakkolan kyläyhdistys tässä yhteydessä, että se voi kierrätys- ja uusiokäyttötarkoituksessa vastaanottaa lahjoituksena poistettavia katoksia 10 kpl.

Paakkolan pilkit 2017

Pilkit ovat 1.4.2017, klo 11-14 Paakkolan kylätalon kohdalla, Kemijoen jääalueella. Perjantaina 31.3.2017, klo 10:00 talkoolaiset kokoontuvat kylätalolle. Perjantaina toteutetaan tarvittavat järjestelyt pilkkitapahtuman onnistumiseksi. Kaikki ovat tervetulleita talkoisiin.

Kylän kehittäminen

Paakkolan kyläyhdistys on päättänyt hakeutua kehitysyhteistyöhön Majakka ry:n koordinoimaan Yhtä köyttä -kehittämishankkeen kanssa. Päätavoitteena hankkeessa on kehittää kylien tarpeista käsin hyvinvointipalveluita Meri-Lapin ja Pellon kylillä, joista kuusi kylää pääsee mukaan hankkeeseen. Edellytyksenä on välimatka kuntakeskuksen palveluihin, kylän oma tarve ja motivaatio lähteä kehittämään kylän palveluita sekä fyysinen tila, jossa toimia (kylätalo tai muu toimitila, joka kyläläisten käytössä). Kylätalolla järjestetään lauantaina 22.4.2017, klo 12 tähän liittyvä ideatyöpaja, josta kerromme lisää maaliskuun aikana ilmestyvässä kylän uutiskirjeessä.

Hygieniapassi -koulutus

Kyläyhdistys järjestää hygieniapassi -koulutuksen yhteistyössä alan ammattilaisen kanssa kylätalolla toukokuun 2017 aikana. Koulutukseen tulee saada osallistujiksi vähintään kuusi henkilöä. Ilmoittautumiset tulee tehdä Tommi Lempiäiselle: Puhelimitse  041 4408001 tai sähköpostitse: tommi.lempiainen@tervola.fi

Hygieniapassi -koulutuksesta hieman lisää seuraavassa kylätiedotteessa.

Sääntömääräinen yhdistyksen kevätkokous

Paakkolan kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 22.4.2017, klo 14:00 Kylätalo Suvantolassa. Kokouskutsu esitetään maaliskuussa ilmestyvän kylätiedotteen mukana.

Kylätalon saneeraushanke

Kylätalo Suvantolan saneeraushanke etenee alkuperäisistä suunnitelmista poiketen hieman verkkaisesti. Kyläyhdistys on jättänyt Leader-toimintaryhmälle tukihakemuksensa 2.2.2017. Lapin ELY-keskus on ennakkotarkastuksen perusteella velvoittanut toteuttamaan kylätalossa (saneerattava osuus) laajat kosteus- ja hometutkimukset, jotta voidaan varmistua siitä, onko jäljelle jäävät rakenteet sen määräiset, että ne voidaan saneerata ja varmistutaan siitä, ettei myöhemmin ilmenisi mahdollisia käyttöä ja terveyttä rajoittavia haittoja, kuten homeongelmia. Edellytetyt tutkimukset toteutetaan kevään 2017 aikana. Tulosten valmistuttua käsitellään saneerausasiaa uudelleen ja tarvittaessa johtokunta kutsuu koolle myös ylimääräisen yhdistyksen yleisen kokouksen. 

Seuraava johtokunnan kokous pidetään Kylätalo Suvantolassa 25.4.2017, klo 18:00.